• DUQUESA DE10344
DUQUESA
Cream
Product Code: DE10344
100% Wool
Wool Sheer
Made in the UK