• DUQUESA DE12325
DUQUESA
White
Product Code: DE12325
100% Wool
Wool Sheer
Made in the UK