• DUQUESA DE10343
DUQUESA
Ivory
Product Code: DE10343
100% Wool
Wool Sheer
Made in the UK