• Kyoto Key KLKK01
Kyoto Key
Indigo
Product Code: KLKK01
100% Linen
Width: 59" / 150 cm
Repeat: 57" H x 21.25" V / 145 cm H x 54 cm V