• Kyoto Key KK_03
Kyoto Key
Honeysuckle
Product Code: KK_03
100% Linen
Width: 59" / 150 cm
Repeat: 57" H x 21.25" V / 145 cm H x 54 cm V